Contact Us

To contact the UEF office, you can email uef@utahloy.com

Utahloy International School Guangzhou (UISG)

800 Sha Tai North Road, Bai Yun District, Guangzhou 510515
UISG phone +86(20) 8720 2019
UISG phone Fax: +86(20) 8704 4296
UISG phone uis@uisgz.org

utahloy international school guangzhou
see google map


Utahloy International School Zengcheng (UISZ)

Dapuwei Country, Zengjiang St, Zengcheng District, Guangzhou 
UISG phone +86 20 8291 3201 
UISG phone uiszc@uiszc.org

utahloy international school zengcheng
see google map